Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
MENU
Yatay Geçişe İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

1. Kimler ne zaman yatay geçiş yapabilir?
Genel Ağırlıklı Not Ortalaması(GANO) ile Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

2. Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri ne zamandır?
Her Eğitim Öğretim Yılında Güz ve Bahar Yarıyılı olmak üzere Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen Yatay Geçiş Başvuruları ve Kayıtları tarihlerine göre yapılmaktadır.

a) Güz Yarıyılı için; Önlisans ve lisans diploma programlarına Genel ağırlıklı not ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen tarihler arasında Yatay Geçiş Başvuru Formunu doldurarak İlgili Birime başvuru yapabileceklerdir.

b) Bahar Yarıyılı için; Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Lisans ve Ön Lisans programlarına öğrenci alınmayacaktır. Ayrıca Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ile Lisans programlarına öğrenci alınmayacak olup; Önlisans programlarına başvuru yapacak öğrenciler Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen tarihler arasında Yatay Geçiş Başvuru Formunu doldurarak İlgili Birime başvuru yapabileceklerdir.

3. Yurtiçindeki bir üniversiteden Akdeniz Üniversitesi’ne yatay geçiş olanağı var mı?
a) Yurtiçindeki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemiz Önlisans ve Lisans diploma programlarına genel ağırlıklı not ortalaması ile yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların kayıtlı oldukları programda genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 ve başarısız dersinin olmaması gereklidir.

b) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı oldukları diploma programına ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmiş öğrenciler, merkezi yerleştirme puanlarının Akdeniz Üniversitesi’nde geçmek istedikleri diploma programının ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek 1. maddesi kapsamında her eğitim öğretim yılı güz yarıyılı başında akademik takvim ile belirlenen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir.

4. Yurtdışındaki bir üniversiteden Akdeniz Üniversitesi’ne yatay geçiş olanağı var mı?
Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemiz Önlisans ve Lisans diploma programlarına genel ağırlıklı not ortalaması ile yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların kayıtlı oldukları programda genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 ve başarısız dersinin olmaması gereklidir.

5. Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik) programlara yatay geçiş başvuru tarihleri ne zaman yapılır?
Üniversitemize her Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında Lisansüstü Öğrenci Alım Başvurusu ve Lisansüstü Yatay Geçiş başvurusu yapacak öğrenciler Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen tarihler arasında ilgili enstitü ile iletişime geçerek başvuru yapabileceklerdir. Ayrıntılı Bilgi için.

Eklenme tarihi : 2021-08-04 13:31:57
Son güncelleme : 2021-09-02 14:51:06