Görev Yetki ve Sorumluluklarımız

 • Eğitim-Öğretim yılı başlangıcında Akademik Takvim taslağının hazırlanarak Üniversite Senatosuna sunulması ve kabul edilen takvimin Başkanlık sayfasında yayınlanması.
 • Birimler tarafından açılması uygun bulunan bölüm, anabilim dalı ve programların açılması ve kapatılmasına ilişkin Senatonun almış olduğu kararların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilmesi
 • Birimler tarafından oluşturulan ve Senato tarafından kabul edilen Dersler Kataloğunun Otomasyona işlenmesi
 • Eğitim-Öğretim yılında yer alan dersleri verecek öğretim elemanlarının belirlenerek senatoya sunulması
 • Akademik birimlerce yapılacak olan Teknik İnceleme Gezilerine ilişkin önerilerinin Senatoya sunulması
 • YKS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin Birimler tarafından belirlenen kontenjanlarının Senatoya sunulması ve kabul edilen kontenjanların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine bildirilmesi
 • Birimler tarafından belirlenen Yurtdışından alınacak öğrencilerin kontenjanları ve koşullarının Üniversite Senatosuna sunulması, kabul edilen öğrenci kontenjanlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi.
 • Birimler tarafından belirlenen Kurum içi, kurumlararası ve yurtdışı yatay geçiş, ÇAP ve YANDAL kontenjanlarının Senatoya sunulması, kabul edilen kontenjanların Başkanlık sayfasında yayınlanması.
 • Özel Yetenek Sınav sonuçlarına göre alınacak öğrencilerin iş ve işlemlerinin yapılması
 • Eğitim-Öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyılında açılacak Yüksek Lisans ve Doktora kontenjanları ile programa ait giriş koşullarının ilgili Enstitü Müdürlüklerinden alınarak Üniversite Senatosuna sunulması ve kabul edilen kontenjan bilgilerinin Başkanlık sayfasında duyurulması
 • Yatay Geçiş, Ek Sınav, Enstitü Başvuruları'nın web üzerinden başvuru yapılmasının sağlanması
 • Üniversitemize yerleştirilen adaylara ilişkin kayıt işlemlerinin, Birim Öğrenci İşleriyle koordinasyonunun sağlanması
 • Kesin kayıtları yapılan öğrencilerin kimlik kartlarının hazırlanarak tesliminin sağlanması
 • Güz ve Bahar dönemlerinin başında öğrencilerin otomasyon üzerinden ders seçimlerinin yapılmasını sağlamak
 • Yapılacak sınavların ve verilen notların otomasyona işlenmesinin ve öğrencilere duyurulmasının sağlanması
 • Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilgili kayıt dönemlerinde öğrenciler tarafından sorunsuz bir şekilde ilgili banka aracılığıyla tahsil edilebilmesi için gerekli hazırlık çalışmalarının yapılması
 • Öğrencilere ait disiplin ve ceza işlemlerinin ilgili kurumlara bildirilerek, öğrenci işleri otomasyon sistemine gerekli veri girişlerinin yapılmasının sağlanması
 • Eğitim Öğretim dönemi sonunda yapılan Üniversitemiz Mezuniyet Töreni’ne ilişkin gerekli hazırlıkların yapılarak, ilgili birimlerle tören programı hazırlıklarının yürütülmesi
 • Mezun olan öğrencilerimiz için diploma ve diploma eklerinin hazırlanması ve öğrencilere teslim edilmesi için ilgili birimlere gönderilmesi
 • Tüm seviyedeki mezun verilerinin YÖKSİS veri tabanına aktarılmasının sağlanması
 • Üniversitemiz birimlerinden veya diğer resmi kurumlar tarafından talep edilen istatistiksel verilerin hazırlanması
 • Yaz okuluna ait, Birimler tarafından yapılacak işlemler için gerekli koordinasyonun sağlanması ve yaz okulu sonunda, ders alan diğer Üniversite öğrencilerine ait ders notlarının ilgili Üniversitelere gönderilmesi
 • Eğitim-Öğretimle ilgili Yönetmelik, Yönerge ve Uygulama Esasları çalışmalarının yapılması
 • YÖK, ÖSYM, Valilik, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlar ile Üniversitemiz birimleri arasında resmi yazışmaların yapılması
 • YÖK Bursları (100/2000 doktora bursu, lisans bursları, ) ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi
 • Çıkan Af Kanunları ile Üniversitemiz programlarına yeniden gelen öğrencilerin başvurularının kabul edilmesi
 • 2547 Sayılı Kanunun 44/c maddesi doğrultusunda azami öğrenim süresi dolan öğrencilerin öğrencilik durumlarının değerlendirilmesi Kanun gereği yararlanacakları hakların belirlenmesi (Ek süre, Ek sınav ve Sınırsız Sınav Hakkı) ile sınavlara otomasyon üzerinden başvuru yapılmasının sağlanması
 • Yatay geçiş yolu ile gelen öğrencilerin öğrenciliğine ilişkin dosyalarının ilgili Yükseköğretim Kurumlarından istemek, diğer Yükseköğretim Kurumlarına giden öğrencilerin dosyalarını ilgili Yükseköğretim Kurumuna göndermek.

 

 

Eklenme tarihi :6.12.2022 13:29:03
Son güncelleme : 2.02.2023 15:08:37