YÖK Bursları

Ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için YÖK tarafından verilen bir doktora burs programıdır.
Usul ve Esaslar için tıklayınız

2016-2017 eğitim öğretim yılından başlayarak yükseköğretim sistemimizde her düzeyde niteliğin arttırılmasına yönelik ülkemiz için büyük önem arz eden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki desteklenmesine karar verilen lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık burs programıdır.
Usul ve Esaslar için tıklayınız

Üniversitemizde görev yapmakta ve doktora tez aşamasında olan araştırma görevlilerinin mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmaksızın en az altı ay veya en fazla bir yıl süreyle yurtdışına burslu ve yol giderleri karşılanarak gönderilmesine ilişkin verilen burs programıdır.
Usul ve Esaslar için tıklayınız

Üniversitemiz doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının, yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla verilecek burs programıdır.
Usul ve Esaslar için tıklayınız

Türk vatandaşı öğretim elemanlarının yurt dışındaki, yabancı uyruklu doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacıların ise yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında araştırma yapmak üzere desteklenmelerine ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanan bir programdır.
Usul ve Esaslar için tıklayınız
 
 
Eklenme tarihi :6.02.2023 12:28:45
Son güncelleme : 25.12.2023 13:33:46