Katkı Payı/Öğrenim Ücreti (Harç)

Genel Bilgi

Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Devlet tarafından karşılanacak kısım ile birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanacak kısmı dışında kalan miktarı, Devlet tarafından karşılanır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında alınacak Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin tespitine dair karar, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesi ile 3847 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince karar verilmektedir.

Katkı payı/öğrenim ücretleri; ilgili dönem başlarında kayıt sırasında veya kayıt yenileme sırasında ödenir.

Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez.

Kimler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Öder

  • Hazırlık Sınıfı hariç normal program süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler 
  • İkinci öğretim programında kayıtlı öğrenciler 
  • Bir programa kayıtlı iken ikinci bir programa (çift anadal programları hariç) kayıt yapan öğrenciler ikinci programa ait öğrenciler
  • Mühendislik Tamamlama programında öğrenim gören öğrenciler 
  • Uluslararası ortak lisans programları öğrencileri 
  • Yurt dışından öğrenci kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler. (Yurtdışı kontenjanından yerleşen ve TC vatandaşlığına geçen uluslararası öğrenciler öğrenim ücreti ödemeye devam ederler.)
  • 667 Sayılı KHK uyarınca ÖSYM tarafından üniversitemize yerleştirilerekkayıt yaptıran öğrenciler

 

2023-2024 Eğitim- Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Tutarlarınızı Öğrenmek İçin Tıklayınız.

Eklenme tarihi :28.09.2022 10:18:50
Son güncelleme : 24.08.2023 15:13:50