Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
MENU
Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

1. Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir?
Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili %100 yabancı dilde eğitim veren programlar hariç Türkçe’dir.
Eğitimi %100 İngilizce olan programlarımız:

* İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
* Turizm İşletmeciliği Lisans Programı,
* Bilgisayar Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans Programları,
* Tarımsal Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programları,
* Uluslararası Turizm Yönetimi Yüksek Lisans Programı

2. Uluslararası öğrencilerin Üniversitenize başvurusunda hangi sınavlar kabul edilir?
Uluslararası öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavına (AKUS/AKDENİZ YÖS) girmeleri gerekmektedir. Yerleştirmeye esas puanlar; adayların doğru cevap sayısından ham puan bulunarak elde edilen ham puanların ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmesiyle hesaplanır ve her aday için Matematik, Genel Yetenek ve Eşit Ağırlık puan türü olmak üzere 3 farklı puan türü belirlenir. Adaylar kontenjanlara ilişkin kılavuzda bölüm ve programların karşılarında yer alan puan türlerine göre tercihte bulunur.

a) Lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksekokulların bölüm ve programlarına Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 45 standart puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır.

b) Ön lisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksekokullarının bölüm ve programlarına Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 35 standart puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır.

c) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden diploma programlarına Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 45 standart puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır.

3. Uluslararası Öğrenci Kabulü için başvuru koşulları nelerdir?
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları şartıyla; aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adayların başvurusu kabul edilir:

a) Yabancı uyruklu olan,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 7. maddesi 1. bendi uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türk vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

ç) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

d) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

e) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar.

>> Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birini taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez;

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

b) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Bu maddenin 1’inci fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (Bu maddenin 1’inci fıkrasının ç bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya bu maddenin 1’inci fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular,

4. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (AKUS/AKDENİZ YÖS) ne zaman yapılır?
Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı her yıl akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.

5. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (AKUS/AKDENİZ YÖS) hangi alanlardan oluşur?
Temel Öğrenme Becerileri Testi’nden oluşan sınav, adayların soyut düşünme gücünü ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik ve geometri sorularından oluşmakta olup “çoktan seçmeli” tipte yapılır. AKUS/AKDENİZ YÖS-2017 Türkçe, İngilizce, Almanca ,Fransızca ,Arapça, Farsça ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Eski sınav sorularına Sınav ve Kabul Şartları linkinden ulaşabilirsiniz.

6. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (AKUS/AKDENİZ YÖS) ne kadar süre ile geçerlidir?
Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (AKUS/AKDENİZ YÖS) 1 yıl süreyle geçerlidir.

7. (AKUS/AKDENİZ YÖS) başvurusu nasıl yapılır?
Yurtiçinden ve yurtdışından başvurular, Akdeniz Üniversitesi resmi internet sayfası üzerinden online olarak yapılır.

8. Sonuçlar nerede duyurulur?
Adaylar başvuru sonuçlarını “YÖS” online başvuru sistemine kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilirler. Kayıt hakkı kazanan adayların, kabul belgelerini "YÖS" web sayfasından alarak, Türkiye dış temsilciliklerinden “öğrenci vizesi’’ almaları gerekir.

9. Kesin kayıtlar ne zaman ve nasıl yapılır?
Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Akdeniz Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesinde yer alan kesin kayıt belgelerini teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

10. Türkçe Yeterlik Sınavına girecek adaylar nasıl belirlenir?
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylardan ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar veya Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası geçerli Yunus Emre Enstitüsünden B2 düzeyinde dil bildiğini gösteren sertifikası olan adaylar Türkçe Yeterlik Sınavına girmeden eğitime başlayabilirler.

Yukarıda belirtilen koşulları sağlamayan adaylar için akademik takvimde belirtilen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından “Türkçe Yeterlik Sınavı” düzenlenecektir.
Eğitim dili %100 İngilizce olan programlarda Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir.

11. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için öğrenim ücreti nasıl belirlenir?
Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen “öğrenci cari hizmet bedeli maliyeti” üst sınırını aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek internet sayfamızda yayınlanır.

12. Uluslararası öğrenciler değişim programından yararlanabilirler mi?
Uluslararası öğrenciler değişim programlarından (Mevlana, Erasmus, Farabi) yararlanabilirler. Detaylı bilgiye http://uio.akdeniz.edu.tr/tr linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim için Tıklayınız.

 
Eklenme tarihi : 2021-08-04 13:33:20
Son güncelleme : 2021-09-02 14:52:10