Yönetmelik ve Yönergeler

Yönergeler
Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Yönergesi
Çift Anadal Programı Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Yaz Okulu Yönergesi
Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar
Pedagojik Formasyon Eğitimi Usul ve Esasları

 

Yönetmelikler
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Üniversitemizin Diğer Mevzuatları
Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) Mevzuatları

 

 

 

Eklenme tarihi :15.12.2022 11:44:39
Son güncelleme : 5.02.2024 11:55:22