Yeni Kayıtlar SSS

ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenerek her yıl hazırlanan ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer almaktadır. Ayrıca Üniversitemizin internet sayfasından da duyuru yapılmaktadır.

Yeni Kayıt İşlemlerine ait Kayıt Kılavuzuna sayfamızda yer alan Formlar/Kılavuzlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Yeni kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci adayları, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Kaydını şahsen yapamayacak olanlar noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekilleri tarafından kayıt yaptırabilirler. Posta, kargo ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖSYM Kılavuzlarında yer alan belgeler haricinde talep edilen belgelere Aday Öğrenci bölümünden ulaşabilirsiniz.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve kayıtlı olan tüm öğrencilerimiz, her Eğitim Öğretim Yılı için Akademik Takvim ile belirlenen tarihler arasında Ders kayıt işlemlerini güz yarıyılı ve bahar yarıyılı için Öğrenci Otomasyonu sisteminden yapması gerekmektedir.

Senato tarafından kabul edilen esaslara göre, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrenci mazeretli kabul edilebilir. Kayıt dondurma işlemleri bağlı olduğunuz Fakülte/yüksekokulu tarafından gerçekleştirilmekte olup dilekçenizi öğrenim görmekte olduğunuz biriminize iletmeniz gerekmektedir.

Üniversiteden kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle kayıtlı olduğu birime başvurması halinde kayıt silme işlemi gerçekleşir.
Eklenme tarihi :24.10.2022 15:04:02
Son güncelleme : 2.01.2023 11:13:03