Uluslararasi Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri

Akdeniz YÖS sonucu ile Üniversitemizin lisans veya önlisans programlarından birine yerleştiği ilan edilen adaylar, “Kayıt için gerekli belgeleri” eksiksiz olarak hazırlayarak, kayıt hakkı kazanılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine belirtilen tarih ve saatlerde teslim ederler.

  • Kayıtlar şahsen ya da yasal temsilci (noter onaylı vekâletname) aracılığıyla yapılabilir.
  • Eksik belge ile kayıt işlemi yapılamaz.
  • Akdeniz YÖS ile Üniversitemize başvuru ve kayıt koşullarını sağlamadıkları tespit edilenler, kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların tespit edildiği anda kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli yasal işlem yapılır.
  • İlan edilen kayıt tarihleri içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Uluslararası Öğrenci Bilgi Formu: (EK 1)

2- Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi: Lise Diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

NOT:  (Lise eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar ile lise eğitimini yurtdışında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar için lise diplomasının aslı yeterlidir.)

3- Denklik Belgesi: Lise Diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da Türkiye dış temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,

NOT: Lise eğitimini Türkiye tamamlayanlar ile lise eğitimini yurtdışında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlardan denklik belgesi istenmez.

4- Not Döküm Belgesi (Transkript): Ortaöğretiminin (lise) tamamına ait not döküm belgesinin (transkript) lise müdürlüğü tarafından onaylanmış aslı ve Türkiye dış temsilciliklerinden veya noterden onaylı Türkçeye çevrilmiş sureti,

NOT: Lise eğitiminin tamamına ait not döküm belgelerinin; lise eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar ile lise eğitimini yurtdışında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar için okul müdürlüklerinden onaylı olması yeterlidir.

5- Pasaport veya Nüfus Cüzdanı Örneği: Pasaport ve tercümesinin noter tasdikli sureti, T.C. uyruklu adayların nüfus cüzdanı fotokopisi, (Pasaport ve T.C. Kimlik kartı bulunmayanlar için İçişleri Bakanlığından tarafından verilen Geçici Koruma Kimlik Belgesi)

Pasaport ve Nufüs Cüzdanı örneğine ek olarak;

  • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan vukuatlı nüfus kayıt örneği (Lise eğitiminin tamamını Türkiye dışında bir ülkede tamamlamış olan çift uyruklular hariç)
  • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin ibraz etmek şartıyla fotokopisi
  • KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklardan GCE AL sonuç belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye dış temsilciliklerden onayı

6- İmzalı Geçim Güvencesi Belgesi (Taahhütname): Yurtdışından gelecek adaylardan (T.C. uyruklu ve T.C. de ikametgâhı olan adaylar hariç) Yürürlükteki aylık asgari net ücretin 12 katı kadar gelire sahip olduğunu gösterir belge. (EK 2) Taahhütname ekine öğrenci adına taahhütte bulunacak kişiye ait bordro, tapu, banka hesap bilgisi, vs. eklenecektir.

7- Programlar tarafından kesin kayıtta istenen özel belgeler ve açıklamalar Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

 

EK 1

EK 2

Eklenme tarihi :24.10.2022 16:15:17
Son güncelleme : 24.10.2022 16:35:06