Özel Öğrencilik SSS

Özel öğrencilik başvuruları dönemlik olarak yapılmaktadır. Her Eğitim Öğretim yılının başvuruları Akademik Takvimde belirlenerek sayfamızda yayınlanmaktadır.

Özel öğrencilik hakkından en fazla iki dönem/bir yıl yararlanabilir. Öğrencilerin başvurularını dönemlik veya yıllık olarak yapmaları gerekir. Bu süreler sonunda Özel Öğrencilik Yönergesi'nin (a) ve (b) bendlerinde belirtilen durumlarda öğrencinin talebi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda özel öğrencilik durumu uzatılabilir.

a) Öğrenci ise; alacağı dersleri, AKTS kredilerini ve içeriklerini belirten kayıtlı bulunduğu Üniversite Senato Kararı/birim yönetim kurulu kararı ve dilekçesi,
b) Mezun ise; almak istediği dersleri belirten dilekçesi,
c) 3 üncü fıkra gereğince başvuru yapacaklardan; alacağı dersleri, AKTS kredilerini ve içeriklerini belirten kayıtlı bulunduğu Üniversite Senato Kararı/birim yönetim kurulu kararı, dilekçesi ve ÖSYS yerleştirme belgesi.
Eklenme tarihi :15.06.2022 16:00:09
Son güncelleme : 2.01.2023 11:15:47