Yaz Okulu Duyurusu

Üniversitemiz Senatosu'nun 28.03.2024 tarihli toplantısında alınan karar gereği 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Yaz Okulu açılmayacaktır.

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesinin 10. maddesi doğrultusunda Farklı bir birimden veya farklı bir üniversiteden ders alınabilmektedir.

MADDE 10

(1) Öğrenciler almak istedikleri dersleri yaz okulu ders kayıtları başlamadan önce dersin içerik ve AKTS kredisi açısından ilgili yönetim kurulunun uygun bulması halinde başka bir birimden ya da öğrencinin kayıt yaptırdığı yıldaki veya son yıldaki diploma programının taban puanından daha yüksek bir taban puanı ile öğrenci almış olan başka bir Yükseköğretim Kurumundan alabilirler. Öğrenciler farklı diploma programlarından ya da farklı puan türü ile öğrenci alan diploma programlarından ilgili bölüm/anabilim dalı kurulunun önerisi ve yönetim kurulunun uygun bulması halinde ders alabilirler. İlgili yönetim kurulu onayı olmadan alınan dersler için aynı uygunluk ölçütleri dikkate alınarak değerlendirme yapılır ve ilgili yönetim kurulunun uygun bulması halinde alınan ders geçerli kabul edilir.


(2) Öğrencinin yaz okulu kapsamında, kayıtlı olduğu birim veya kayıtlı olduğu birim dışındaki diğer birimlerden ya da başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin toplam saati, bu Yönergenin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile belirlenen birim saati aşamaz.


(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmesinde harf notu esas alınır. Dersten alınan notun harf notu, 4’lük katsayı ve 100’lük değerinin ibraz edilen belgelerde olmaması durumunda, “Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi”nin 21 maddesinin 1 fıkrasına göre üniversite harf notuna dönüştürülür. 

 

 

Eklenme tarihi: 1.04.2024 15:28:30
Son güncelleme: 3.04.2024 11:03:43