2023-2024 Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Yatay Geçiş Duyurusu

Üniversitemize 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Lisans ve Önlisans programlarına öğrenci alınmayacaktır.

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ile Lisans programlarına öğrenci alınmayacak olup; Önlisans programlarına başvuru yapacak öğrenciler 22 Ocak-01 Şubat 2024 tarihleri arasında Online başvuru yapabileceklerdir.

★ Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.  (Herhangi bir değişiklik olması durumunda duyurulacaktır.)

Online Başvuru İçin TIKLAYINIZ

Önlisans Programlar İçin Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihleri 22 Ocak-01 Şubat 2024
Eksik/Hatalı Evrak Düzeltme Tarihleri 05-06 Şubat 2024
Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Birimler Tarafından Duyurulması 09 Şubat 2024
Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 12-14 Şubat 2024
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri(Birim tarafından ilan edilecek sırayla çağrılır) 15-16 Şubat 2024

Kurum içi Yatay Geçiş Kontenjanları için Tıklayınız

Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları için Tıklayınız

★★ Önemli : Yatay geçiş değerlendirme işlemleri sonuçları Birimlerin internet sayfalarında yayımlanacaktır.  Yatay geçişle alakalı her türlü sorularınızı başvuru yapmak istediğiniz Birime sorabilirsiniz. Birim İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.

KURUMİÇİ, KURUMLARARASI VE YURTDIŞI GANO İLE YATAY GEÇİŞ

* Üniversitemiz diploma programlarına kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin ayrılacağı kurumun diploma programında, sorumlu olduğu tüm dönemleri tamamlaması ve bu dönemlere ait sorumlu olduğu tüm dersleri alması, bu dersleri 4’lük sistemde en az 2,00 katsayı ile başarmış olması ve GANO’sunun 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. Öğrencinin not durum belgesinde 4’lük sisteme ilişkin bir açıklamanın bulunmaması durumunda 100’lük sistemdeki notu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılarak 4’lük sisteme çevrilir. Kayıt dondurma dışında dönem kaybetmemiş olması gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Öğrencinin üstten ders alma kuralına göre üst yarıyıllardan aldığı derslerde başarı şartı aranmaz.

* Üniversitemiz Önlisans programlarına Genel Ağırlıklı Not Ortalanası (GANO) ile Yatay Geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin değerlendirme işlemleri Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Yönergesi'nin 5. maddesinin 17. fıkrasına göre yapılmaktadır. 

★ Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Kurum içi yatay geçiş başvuru evrakları:

 • Not Durum Belgesi: Başvuran öğrencinin ayrılacağı birimden veya e-Devlet üzerinden alınan güncel Not Durum Belgesi,
 • Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not Durum Belgesi üzerinde Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belge,
 • Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
 • Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
 • İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,
 • Ders İçerikleri (Üniversitenin resmi internet sayfasında yayınlanan ders içeriklerinin bulunduğu internet bağlantı adresi sisteme yüklenecektir ve kesin kayıt esnasında ders içerikleri getirilmeyecektir).

 

★ Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Kurumlararası yatay geçiş başvuru evrakları:

 • Not Durum Belgesi: Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alınan güncel Not Durum Belgesi,
 • Öğrenim Belgesi: Başvuru tarihinden önce on beş gün içinde kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan ya da e-devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesi,
 • Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not Durum Belgesi üzerinde Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belge,
 • Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
 • Yükseköğretim Kurumuna yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
 • İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk %10’a girdiklerini gösterir belge,
 • Ders İçerikleri (Üniversitenin resmi internet sayfasında yayınlanan ders içeriklerinin bulunduğu internet bağlantı adresi başvuru sistemine yüklenecektir ve kesin kayıt esnasında ders içerikleri getirilmeyecektir. Resmi internet sayfasında yayınlanan ders içeriği olmaması durumunda tamamlamış olduğu dönemlere ait ders içeriklerinin Başvuru Sistemine yüklemesi ve kesin kayıtta ıslak imzalı çıktılarının getirilmesi gerekmektedir).
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına başvuru yapacak öğrenciler için özel yetenek yerleştirme puanını gösteren belge.

 

★ Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Yurtdışı yatay geçiş başvuru evrakları:

Aşağıdaki belgelerin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanan Türkçe tercümesi başvuru sistemine yüklenir.

 • Not Durum Belgesi,
 • Öğrenim Belgesi (başvuru tarihinden önceki son üç ay içinde alınmış olmalı),
 • Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not Durum Belgesi üzerinde Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belge,
 • Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
 • ÖSYM Yerleştirme Belgesi veya Yükseköğretim Kurumuna yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
 • Ders İçerikleri (Tamamlamış olduğu dönemlere ait ders içeriklerinin Başvuru Sistemine yüklemesi gerekmektedir)
 • Yurtdışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunun öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeler.

 

Eklenme tarihi: 15.01.2024 15:13:12
Son güncelleme: 16.01.2024 10:30:45