2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Başvuru Duyurusu

Çift Anadal / Yandal Programları Başvuru ve Kayıt Tarihleri Bahar Yarıyılı
Başvuru Tarihleri 22 Ocak-02 Şubat 2024
Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Birimlerce Duyurulması 09 Şubat 2024
Kesin Kayıt Tarihleri 12-16 Şubat 2024
Birim iletişim adresleri için tıklayınız.  

Çift Anadal Programına Alınacak Öğrencilere İlişkin Başvuru Koşulları:

  1. Çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında ana dal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
  2. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasında GANO’sunun en az 2,50 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk % 20’lik dilimde bulunması,
  3. Anadal diploma programındaki GANO’su en az 2,50 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYS taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler,
  4. Zorunlu hazırlık sınıfı olan çift anadal programına yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmez.
  5. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Çift Anadal Programına Başvurular ŞAHSEN yapılacak olup; Posta, e-posta veya kargo kabul edilmeyecektir. Başvuru Formu için Tıklayınız.

★★ Çift Anadal Programlarına Alınacak Öğrenci Sayıları ile Başvurusu Kabul Edilen Bölümlerin Kontenjanları için TIKLAYINIZ.

★★★ Akdeniz Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi İçin Tıklayınız.

Yandal Programına Alınacak Öğrencilere İlişkin Başvuru Koşulları:

  1. Yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü,en geç altıncı yarıyıl başında başvurabilir.
  2. Yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.50 olması ve başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
  3. Zorunlu hazırlık sınıfı olan yandal programlarına yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmezler.

Yandal Programına Başvurular ŞAHSEN yapılacak olup; Posta, e-posta veya kargo kabul edilmeyecektir. Başvuru Formu için Tıklayınız.

★★ Yandal Programlarına Alınacak Öğrenci Sayıları ile Başvurusu Kabul Edilen Bölümlerin Kontenjanları için TIKLAYINIZ.

★★★ Akdeniz Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi İçin Tıklayınız

Eklenme tarihi :1.09.2022 13:22:52
Son güncelleme : 19.01.2024 13:44:24