Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
MENU
Diploma Eki
DİPLOMA EKİ NEDİR?
Diploma Eki (DE), yükseköğretim kurumları tarafından verilen diplomaya ek olarak uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edinilen niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını (diploma, derece, sertifika vs.) geliştirmek amacıyla verilen bir belgedir. Diploma eki, üstünde adı bulunan bireyin aldığı eğitimin özellikleri, düzeyi, içeriği, özü ve başarı ile tamamlanmış olan bu eğitimin başarı düzeyi hakkında bilgi sağlaması için tasarlanmıştır.Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES çalışma grubu tarafından test edilip sadeleştirilmiş olan bu diploma eki formatı ulusal kurumlar tarafından formata uygun olarak verilir.Diploma eki sekiz bölümden (Diploma eki sahibi hakkında bilgi; alınan dereceyi tanımlar bilgi; alınan derecenin düzeyi hakkında bilgi; programın içeriği hakkında bilgi; alınan derecenin kullanım alanları hakkında bilgi; ek bilgiler; diploma ekinin onaylanması hakkında; ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi) oluşur.

 

Diploma eki ne değildir?

1) Bir öz geçmiş değildir.
2) Transkript veya diploma değildir.
3) Kurumsal tanınma garantisi sağlayan otomatik bir sistem değildir.

Diploma ekinin öğrencilere katkısı nedir?

1) Yurt dışında kolaylıkla karşılaştırılabilir daha anlaşılır bir diploma.
2) Akademik kariyer ve eğitim süresince kazanılan yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama.
3) Başarılar ve yeterlilikler hakkında nesnel bir tanımlama.
4) Yurt dışı iş olanakları veya ileri seviyede eğitime daha kolay ulaşım.
5) Öğrencilerin işe alınabilirliğini destekler.

Diploma ekinin yükseköğretim kurumlarına katkısı nedir?

1) Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin şeffaflığını artırır.
2) Bütün Avrupa’da kabul gören ortak bir çerçeve önerirken, ulusal kurumların özerkliğini korur.
3) Edinilmiş başarının başka bir eğitim içeriğinde anlaşılırlığı için belli bir bilgi çerçevesinde yeterliklerin değerlendirilmesini sağlar.
4) Kurumun yurt dışında tanınırlığını artırır.
5) Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde is bulma düzeylerinin artırır.
6) Diplomanın taşınabilirliğini sağlar ve içerikle ilgili olarak tekrar eden sorulara kurumlarda yer alan yönetici servisler tarafından yanıtların sağlanmasında zaman kaybını önler.

Akdeniz Üniversitesinde, diploma eki yaygın olarak konuşulan Avrupa dillerinden birinde (İngilizce) mezuniyetin ardından, ücretlendirme yapılmadan her öğrenciye otomatik olarak verilir.

Örnek Diploma Ekleri

Lisans
Yüksek Lisans

  WHAT IS A DİPLOMA SUPPLEMENT?
The Diploma Supplement (DS) is a document attached to a higher education diploma aiming at improving international ‘transparency’ and at facilitating the academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended.The DS is produced by national institutions according to a template that has been developed by a Joint European Commission – Council of Europe – UNESCO working party that tested and refined it.The DS is composed of eight sections (information identifying the holder of the qualification, information identifying the qualification, information on the level of the qualification, information on the contents and results gained, information on the function of the qualification, additional information, certification of the Supplement, information on the national higher education system).

 

What it is not?

1) It is not a Curriculum Vitae.
2) It is not a substitute for the original qualification or a transcript.
3) It is not an automatic system that guarantees recognition.

What does the Diploma Supplement offer to students?

1) A diploma that is more readable and easily comparable abroad.
2) A precise description of their academic career and the competencies acquired during the study period.
3) Objective description of their achievements and competencies
4) An easier access to opportunities of work or further studies abroad
5) It fosters their employability

What does the Diploma Supplement offer to higher education institutions?

1) It facilitates academic and professional recognition, thus increasing the transparency of qualifications.
2) It protects national/institutional autonomy while offering a common frame which is accepted all over Europe.
3) It promotes informed judgements about qualifications that can be understood in another educational context.
4) It raises the visibility of the institution abroad.
5) It promotes the employability of their graduates at national and international level.
6) It helps saving time since it provides the answers to a lot of recurrent questions put to administrative services in institutions about the content and portability of diplomas.
In Akdeniz University, Diploma Supplement is being issued in a widely spoken European language (in English), given automatically and free of charge to every student upon graduation.

Sample Diploma Supplements:

First Cycle
Second Cycle

Eklenme tarihi : 2021-08-04 13:47:56
Son güncelleme : 2021-09-01 10:50:23