Akdeniz Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu
Tıp Fakültesi hariç; Diğer Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları için Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Yatay Geçiş Başvuruların Başlangıç Tarihi 29 Temmuz 2019
Yatay Geçiş Başvurularının Son Günü 16 Ağustos 2019
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Birimlerce Duyurulması 29 Ağustos 2019
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 09-13 Eylül 2019
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri 16-20 Eylül 2019
Tıp Fakültesi için, Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Dönem VI, V, IV, III, II ve I için Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri 29 Temmuz-16 Ağustos 2019
Dönem VI, V, IV, III, II ve I için Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Duyurulması 23 Ağustos 2019
Dönem VI, V, IV, III, II ve I için Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihleri 26-29 Ağustos 2019
Dönem VI, V, IV, III, II ve I için Yatay Geçiş Yedek Kayıt Tarihleri 02-03 Eylül 2019
★★★ Başvurular, ilan edilen tarihler arasında şahsen veya postayla yolu ile İlgili Birime yapılacak olup, Posta yolu ile yapılan başvurularda evrağın Birime teslim tarihi esas alınır, ortaya çıkabilecek olan gecikme vb. olumsuzluklardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.
★★★Birim İletişim ve Yerleşke Adresleri İçin Tıklayınız.
Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm derslerden, Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 32’nci Maddesinin 5’inci Fıkrasının (a) Bendi “AA, BA, BB, CB, ve CC başarılı harf notlarıdır.” hükümleri ile belirlenen harf notuna sahip olmaları ve kayıt dondurma dışında dönem kaybetmemiş olmaları gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
1-Kurumiçi Yatay Geçiş Duyurusu
2-Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları
3-Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Formu
1-Kurumlararası Yatay Geçiş Duyurusu
2-Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları
(23.07.2019 Tarihli Güncelleme)

3-Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Formu
1-Yurtdışı Yatay Geçiş Duyurusu
2-Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları
(23.07.2019 Tarihli Güncelleme)

3-Güz Yarıyılı Yurtdışı Yatay Geçiş Formu
★★Başvurular, ilan edilen tarihler arasında şahsen veya postayla yolu ile İlgili Birime yapılacak olup, Posta yolu ile yapılan başvurularda evrağın Birime teslim tarihi esas alınır, ortaya çıkabilecek olan gecikme vb. olumsuzluklardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.
★★Birim İletişim ve Yerleşke Adresleri İçin Tıklayınız.
★★Akdeniz Üniversitesi Son 9 Yıla Ait Puan Tablosu için Tıklayınız.

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) ile yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin değerlendirme puanı aşağıda verilen formüller ile hesaplanır;

a) Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları, her eşdeğer diploma programı için ayrı ayrı olmak üzere, adayın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Puanı(ÖSYS Puanı)/Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Puanı kullanılarak değerlendirme yapılır. İlgili puan türüne sahip olmayan öğrencilerin aşağıdaki formülde ÖSYS/YKS Puanı olarak belirtilen yerleştirme puanı sıfır olarak değerlendirilir.

(Değerlendirme Puanı )= [(ÖSYS Puanı/YKS Puanı)× 0.70] + [(100’lük not sistemine göre Genel Not Ortalaması)× 0.30]

b) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin değerlendirme puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

1- Spor Bilimleri Fakültesi için;
Özel Yetenek Yerleştirme Puanı: Kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumuna kayıtta esas alınan özel yetenek yerleştirme puanını ifade eder.
(Değerlendirme Puanı )= [Özel Yetenek Yerleştirme Puanı× 0.60] + [(100’lük not sistemine göre Genel Not Ortalaması)× 0.40]

2- Antalya Devlet Konservatuarı için;
Seviye Tespit Sınavı: Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilere Antalya Devlet Konservatuvarı tarafından uygulanan sınavı ifade eder. Aday, başvurduğu diploma programı tarafından yapılacak olan Seviye Tespit Sınavından 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmalıdır.
(Değerlendirme Puanı) = [Seviye Tespit Sınavı× 0.60] + [Adayın GANO’su × 0.40]

3- Güzel Sanatlar Fakültesi için;
Özel Yetenek Sınavı Puanı: Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilere Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından uygulanan yetenek sınavını ifade eder. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin sıralama puanının hesaplanabilmesi için yapılan sınavlardan öğrenci 100 puan üzerinden en az 50 puan almak zorundadır.
(Değerlendirme Puanı)= [(ÖSYS(YGS/TYT) Puanı)× 0.30] + [(100’lük not sistemine göre Genel Not Ortalaması)× 0.30] + [(Özel Yetenek Sınavı Puanı)× 0.40]

  • Ek Madde-1 Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yapılacak Yatay Geçişle Öğrenci Alımı Duyurusu
  • Ek Madde-1 Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yapılacak Yatay Geçiş Başvuru Formu
  • Akdeniz Üniversitesi Son 9 Yıla Ait Puan Tablosu için Tıklayınız.
  • Birim İletişim ve Yerleşke Adresleri İçin Tıklayınız.
  • ★★Başvurular, ilan edilen tarihler arasında şahsen veya postayla yolu ile İlgili Birime yapılacak olup, Posta yolu ile yapılan başvurularda evrağın Birime teslim tarihi esas alınır, ortaya çıkabilecek olan gecikme vb. olumsuzluklardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.
    0