Akdeniz Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu
Üniversitemize 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında;

Kurum İçi, Kurumlararası ve Yurt dışı Yatay Geçiş ile Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile başvuru yapacak öğrencilerden aranacak koşullar ve istenilen belgeler, başvuru ve değerlendirme tarihleri ve kontenjanlar aşağıda yayımlanmıştır.
Ön Lisans, Lisans diploma programlarına Şiddet Olayları ve İnsani Kriz Nedeni (Ek Madde-2) ile başvuru yapacak öğrencilerden aranacak koşullar ve istenilen belgeler daha sonra duyurulacak olup, başvuru ve değerlendirme tarihleri ile kontenjanlar aşağıda yayımlanmıştır.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını, yüz yüze eğitim yapılması durumunda birimlerine bizzat teslim etmesi; uzaktan eğitim yapılması durumunda belgeleri birimlerine posta yolu ile göndermesi gerekmektedir.

On-line Başvuru için tıklayınız.

★ Yatay geçişle alakalı her türlü sorularınızı başvuru yapmak istediğiniz Birime sorabilirsiniz. Birim İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.

★★ Önemli : Yatay geçiş değerlendirme işlemleri sonucunda listeler Birimlerin internet sayfalarında yayımlanacaktır.

Tıp Fakültesi hariç; Diğer Önlisans ve Lisans Programları İçin Güz Yarıyılı Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Yapılacak
Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Yatay Geçiş Başvuruların Başlangıç Tarihi 17 Ağustos 2020
Yatay Geçiş Başvurularının Son Günü 04 Eylül 2020
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Birimlerce Duyurulması 11 Eylül 2020
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 28 Eylül-02 Ekim 2020
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri 05-09 Ekim 2020
Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm derslerden, Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 32’nci Maddesinin 5’inci Fıkrasının (a) Bendi “AA, BA, BB, CB, ve CC başarılı harf notlarıdır.” hükümleri ile belirlenen harf notuna sahip olmaları ve kayıt dondurma dışında dönem kaybetmemiş olmaları gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
1-Kurum içi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
2-Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını, yüz yüze eğitim yapılması durumunda birimlerine bizzat teslim etmesi; uzaktan eğitim yapılması durumunda belgeleri birimlerine posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. On-line Başvuru için tıklayınız.

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Kurum içi yatay geçiş başvuru evrakları:

1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge,
2. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belge,
3. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
4. Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
5. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,
6. Ders İçerikleri.

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Kurumlararası yatay geçiş başvuru evrakları:

1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge ile birlikte kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa Not Dönüşüm Tablosu,
2. Öğrenim Belgesi,
3. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin fotokopisi,
4. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
5. Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
6. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,
7. Ders İçerikleri,
8. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına başvuru yapacak öğrenciler için özel yetenek yerleştirme puanını gösteren belge.

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Yurtdışı yatay geçiş başvuru evrakları:

1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge ile birlikte kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa Not Dönüşüm Tablosu,
2. Öğrenim Belgesi,
3. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin fotokopisi,
4. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
5. ÖSYM Yerleştirme Belgesi veya Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
6. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,
7. Ders İçerikleri,
8. Yurtdışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunun öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeler.

Akdeniz Üniversitesi Son 10 Yıla Ait Puan Tablosu için Tıklayınız.

★ Yatay geçişle alakalı her türlü sorularınızı başvuru yapmak istediğiniz Birime sorabilirsiniz. Birim İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.

★★ Önemli : Yatay geçiş değerlendirme işlemleri sonucunda listeler Birimlerin internet sayfalarında yayımlanacaktır.

Tıp Fakültesi hariç; Diğer Önlisans ve Lisans Programları İçin Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yapılacak
Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Yatay Geçiş Başvuruların Başlangıç Tarihi 27 Temmuz 2020
Yatay Geçiş Başvurularının Son Günü 17 Ağustos 2020
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Birimlerce Duyurulması 28 Ağustos 2020
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 28 Eylül-02 Ekim 2020
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri 05-09 Ekim 2020
Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yatay Geçişle Öğrenci Alım Duyurusu İçin Tıklayınız.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını, yüz yüze eğitim yapılması durumunda birimlerine bizzat teslim etmesi; uzaktan eğitim yapılması durumunda belgeleri birimlerine posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. On-line Başvuru için tıklayınız.

Merkezi yerleştirme (Ek Madde 1) Puanı ile yatay geçiş başvuru evrakları:

1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı ile birlikte ders içeriklerini gösteren belge.(Muafiyet işlemleri için gereklidir, başvuru için zorunlu evrak değildir.)
2. ÖSYM sonuç belgesi.
3. Yükseköğretime yerleştiğine dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
4. Öğrenim Belgesi.

Akdeniz Üniversitesi Son 10 Yıla Ait Puan Tablosu için Tıklayınız.

★ Yatay geçişle alakalı her türlü sorularınızı başvuru yapmak istediğiniz Birime sorabilirsiniz. Birim İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.

★★ Önemli : Yatay geçiş değerlendirme işlemleri sonucunda listeler Birimlerin internet sayfalarında yayımlanacaktır.

Tıp Fakültesi için, Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Dönem VI(*), V, IV, III, II ve I(*) için Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri 04-21 Ağustos 2020
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Birimce Duyurulması 28 Ağustos 2020
Dönem VI, V, IV, III, II ve I için Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihi 31 Ağustos-03 Eylül 2020
Dönem VI, V, IV, III, II ve I için Yatay Geçiş Yedek Kayıt Tarihi 08 -09 Eylül 2020
Dönem VI ve I Yatay Geçişleri “Ek Madde 1” ve “Ek Madde 2” yolu ile kabul edilmektedir. *

1-Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları için Tıklayınız.

Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm derslerden, Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 32’nci Maddesinin 5’inci Fıkrasının (a) Bendi “AA, BA, BB, CB, ve CC başarılı harf notlarıdır.” hükümleri ile belirlenen harf notuna sahip olmaları ve kayıt dondurma dışında dönem kaybetmemiş olmaları gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını, yüz yüze eğitim yapılması durumunda birimlerine bizzat teslim etmesi; uzaktan eğitim yapılması durumunda belgeleri birimlerine posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. On-line Başvuru için tıklayınız.

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Tıp Fakültesine Kurumlararası yatay geçiş başvuru evrakları:

1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge ile birlikte kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa Not Dönüşüm Tablosu,
2. Öğrenim Belgesi,
3. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin fotokopisi,
4. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
5. Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
6. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,
7. Ders İçerikleri,
8. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına başvuru yapacak öğrenciler için özel yetenek yerleştirme puanını gösteren belge.

Merkezi yerleştirme (Ek Madde 1) Puanı ile Tıp Fakültesine yatay geçiş başvuru evrakları:

1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı ile birlikte ders içeriklerini gösteren belge.(Muafiyet işlemleri için gereklidir, başvuru için zorunlu evrak değildir.)
2. ÖSYM sonuç belgesi.
3. Yükseköğretime yerleştiğine dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
4. Öğrenim Belgesi.

Akdeniz Üniversitesi Son 10 Yıla Ait Puan Tablosu için Tıklayınız.

★ Yatay geçişle alakalı her türlü sorularınızı başvuru yapmak istediğiniz Birime sorabilirsiniz. Birim İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.

★★ Önemli : Yatay geçiş değerlendirme işlemleri sonucunda listeler Birimlerin internet sayfalarında yayımlanacaktır.

Şiddet Olayları ve İnsani Kriz Nedeni (Ek Madde-2) İle Yurt Dışından Yapılacak Kurumlararası Yatay Geçişle Öğrenci Alımı Duyurusu için tıklayınız.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını, yüz yüze eğitim yapılması durumunda birimlerine bizzat teslim etmesi; uzaktan eğitim yapılması durumunda belgeleri birimlerine posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. On-line Başvuru için tıklayınız.

Şiddet Olayları ve İnsani Kriz Nedeni (Ek Madde-2) İle yatay geçiş başvuru evrakları:

1. T.C. uyruklu adaylar için nüfus cüzdanı fotokopisi,
2. Yabancı uyruklu adaylar için pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının örneği, (Geçerli pasaportu bulunmayan adaylardan Ülkelerinde yaşanmakta olan olaylar nedeniyle Ülkemize gelip barınma merkezlerinde kalanlara verilen “Tanıtma Kartı”),
3. Üniversite öğrenimi gördüğüne dair öğrenci belgesi,
4. Ara ve son sınıflar için adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren Transkript örneği,
5. Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı ders içerikleri örneği,
6. Üniversitemizin yabancı dil hazırlık öngören programlarına başvuracak adayların, Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından “Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Öğrenimi ve Sınav Yönergesi”nin hazırlık programından muafiyetle ilgili maddelerinde belirtilen düzeyi veya bu düzeye karşılık gelen puanı almış olduklarını gösteren belge,
7. Disiplin Cezası almadığını gösterir belge.

★ Yatay geçişle alakalı her türlü sorularınızı başvuru yapmak istediğiniz Birime sorabilirsiniz. Birim İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.

★★ Önemli : Yatay geçiş değerlendirme işlemleri sonucunda listeler Birimlerin internet sayfalarında yayımlanacaktır.

0