Akdeniz Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Mevzuat

MEVZUAT BİLGİ BANKASI

ÖNLİSANS – LİSANS ÖĞRENCİLERİ

 1. Yeni: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (15.12.2019)
 2. Eski: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (18.09.2019)
 3. Eski: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (17.09.2017)
 4. Eski: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (27.02.2017)
 5. Eski: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (03.01.2017)
 6. Eski: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (04.09.2013)
 7. Eski: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (05.09.2012)
 8. Eski: Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (26.08.2011)
 9. Eski: Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (06.09.2005)

Önlisans Öğrencileri

 1. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Lisans Öğrencileri

 1. Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER

 1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Akdeniz Üniversitesi)
 2. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği (Yükseköğretim Kurulu)

GENEL MEVZUAT

 1. Yükseköğretim Kanunu
 2. Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 3. Farabi Değişim Programı (Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik)
 4. İkinci Öğretim Kanunu (Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanun)
 5. Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 6. Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Düzenlenmesi Yönetmeliği
 7. Öğrenci Temsilcisi – Konseyi Yönetmeliği (Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği)
 8. Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

İLGİLİ MEVZUAT

 1. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
 2. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması
 3. Yükseköğretim Personel Kanunu
 4. Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK
 5. Yabancı Dil Eğitimi – Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun
 6. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 7. 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar
 8. Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik

KONSERVATUARLAR

 1. Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği
 2. Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 3. Antalya Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birim (Lise Devresi) Eğitim-Öğretim Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliği

ORTAK PROGRAMLAR

 1. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
 2. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

Son Güncelleme : 16 Aralık Pazartesi 2019
37