Akdeniz Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Mevzuat

MEVZUAT BİLGİ BANKASI

ÖNLİSANS – LİSANS ÖĞRENCİLERİ

 1. Yeni: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (15.12.2019)
 2. Eski: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (18.09.2019)
 3. Eski: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (17.09.2017)
 4. Eski: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (27.02.2017)
 5. Eski: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (03.01.2017)
 6. Eski: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (04.09.2013)
 7. Eski: ÖnLisans – Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (05.09.2012)
 8. Eski: Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (26.08.2011)
 9. Eski: Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (06.09.2005)

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER

 1. Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 2. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği (Yükseköğretim Kurulu)
 3. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

GENEL MEVZUAT

 1. Yükseköğretim Kanunu
 2. Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 3. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
 4. Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanunu
 5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 6. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
 7. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 8. Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

İLGİLİ MEVZUAT

 1. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
 2. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması
 3. Yükseköğretim Personel Kanunu
 4. Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK
 5. Yabancı Dil Eğitimi – Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun
 6. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Son Güncelleme : 5 Şubat Çarşamba 2020
37