Akdeniz Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği değişmiştir. Öğrencilerimizin Dikkatine!

04/09/2013 tarih 28755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılarak, yeniden hazırlanan “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 18/09/2019 tarih ve 30892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, öğrencilerimizin Birim öğrenci işlerine başvurması gerekmektedir.

0