Akdeniz Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


667 Sayılı KHK’lı Öğrencilerin Öğrenim Ücretlerine İlişkin Duyuru

667 Sayılı KHK Uyarınca ÖSYM Tarafından Üniversitemize Yerleştirilerek Kayıt Yaptıran Öğrencilerin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretlerine İlişkin Duyuru

23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucunda kayıt yaptıran öğrencilerin, öğrenim ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreçler “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı”nın (YÖK) internet sayfasında duyurulmuştur.

***Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için %11,77 TÜFE oranı bildirilmiş olup, hesaplamalar Birimleriniz tarafından yapılarak Öğrenci Numaralarınıza yüklenmiştir.


Bu kapsamda;

1- Üniversitemize 667 Sayılı KHK kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücreti taksitlerini Türkiye Ekonomi Bankasının (TEB) herhangi bir şubesine giderek ya da internet bankacılığı aracılığıyla her ayın 10’u ile 20’si arasında ödemeleri gerekmektedir.

2- Öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücreti, öğrenci numaraları üzerine yüklenmiş olup; toplam ücretin yatırılması gerekmektedir. Hesaplamalar kayıtlı olduğunuz Birimler tarafından yapılmıştır. Detaylı Bilgi için,  Biriminizle iletişime geçiniz.

3- Üniversitemize 667 Sayılı KHK kapsamında Özel Öğrenci Statüsünde gelen öğrenciler; ödeyecekleri öğrenim ücretlerini yerleştirildikleri Üniversiteyle iletişime geçerek öğrenebilirler.

0