Akdeniz Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


667 KHK Uyarınca ÖSYM Tarafından Üniversitemize Yerleştirilerek Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Öğrenim Ücretlerini Nasıl Yatıracaklarına İlişkin Duyuru

667 KHK UYARINCA ÖSYM TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEREK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİ NASIL YATIRACAKLARINA İLİŞKİN DUYURU

23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucunda kayıt yaptıranların 2017-2018 eğitim öğretim döneminde ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreçler “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı”nın (YÖK) internet sayfasında duyurulmuştur.

Bu kapsamda;

1- Üniversitemize 667 KHK kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, ödeyecekleri ücret taksitlerini Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) herhangi bir şubesine giderek ya da internet bankacılığı aracılığıyla öğrenci numaraları ile birlikte ödemeleri gereken öğrenim ücretleri miktarlarını sorgulatıp her ayın 10-20’si arasında ödemeleri gerekmektedir.
(Öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretleri, öğrenci numaraları üzerine yüklenmiş olup; toplam ücretin yatırılması gerekmektedir.)

  • Öğrenci numarasını ve ödenecek ücretleri öğrenmek için kayıtlı olduğunuz birim ile iletişime geçiniz…

2- Üniversitemize 667 KHK kapsamında Özel Öğrenci Statüsünde gelen öğrenciler yatıracakları öğrenim ücretlerini yerleştirildikleri Üniversiteyle iletişime geçerek öğrenebilirler.

0