Akdeniz Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim
Güz Yarıyılı Yeni Öğrencilerin Kesin Kayıtları ve Yeterlilik Sınavları Bahar Yarıyılı
12-16 Ağustos 2016 Yeni Öğrencilerin Elektronik Kayıtlarının Yapılması(E-Devlet Üzerinden)
15-19 Ağustos 2016 Yeni Öğrencilerin Kayıtlarının Yapılması
02 Eylül 2016 Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı(AKUS) Sonucunda Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Türkçe Yeterlik Sınav Tarihi
01-07 Eylül 2016 Hazırlık Programı İçin Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihi
06-09 Eylül 2016 Ek Yerleştirme ile Kayıt Hakkı Kazanan Yeni Öğrencilerin Kayıtlarının Yapılması
06-09 Eylül 2016 Ek Yerleştirme ile Kayıt Hakkı Kazanan Yeni Öğrencilerin Hazırlık Programı İçin Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihi
02-05 Eylül 2016 Yatay Geçiş İle Gelen Öğrencilerin Hazırlık Programı İçin Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihi
07 Eylül 2016 Yatay Geçiş İle Gelen Öğrencilerin Hazırlık Programı Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı
19 Eylül 2016 Hazırlık Programı Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı
21 Eylül 2016 Hazırlık Programı Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı Sonuçlarının Duyurulması
22-26 Eylül 2016 Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı Başvuru Tarihi
29 Eylül 2016 Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı
05 Ekim 2016 Zorunlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Bilgi ve İletişim Teknolojisi ve Bilgisayar 1 Dersleri Muafiyet Sınavı
19 Eylül 2016 Hazırlık Programı Derslerin Başlaması
Hazırlık Programı Derslerin Sona Ermesi 26 Mayıs 2017
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları için Yıl Sonu Sınavı 29 Mayıs-02 Haziran 2017
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları için Yıl Sonu Sınavı Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Tarihi 08 Hariran 2017
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları için Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı 12-14 Haziran 2017
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Planlaması Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenir.
Yıllık Eğitim Öğretim Veren Birimler
Tıp Fakültesi
23 Haziran 2016 Dönem VI Eğitim Öğretimin Başlaması
19 Eylül 2016 Dönem V, Dönem IV, Dönem III, Dönem II ve Dönem I Eğitim Öğretimin Başlaması
20 Eylül 2016 Yabancı Dil Muafiyet Sınavı
20 Eylül 2016 Zorunlu Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersi Muafiyet Sınavı
12 Ağustos 2016 Dönem V, IV, III ve II için Yatay Geçiş Son Başvuru Tarihi
20 Mayıs 2016 Dönem VI İçin Özel Öğrenci Son Başvuru Tarihi
19 Ağustos 2016 Dönem V, Dönem IV, III ve II İçin Özel Öğrenci Son Başvuru Tarihi
Öğrenci Katkı Payı I. Taksitleri Yatırma Süresi eğitime başladıktan sonraki ilk 5 iş günüdür.
30 Ocak-03 Şubat 2017 Öğrenci Katkı Payı II. Taksitleri Yatırma Süresi
Eğitim öğretim planlaması Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
Diş Hekimliği Fakültesi
12 Ağustos 2016 Yatay Geçiş Son Başvuru Tarihi
19 Eylül 2016 Derslerin Başlaması 13 Şubat 2017
06 Ocak 2017 Derslerin Sona Ermesi 02 Haziran 2017
05-16 Aralık 2016 Yarıyıl İçi Sınavları 17-28 Nisan 2017
23 Aralık 2016 Yarıyıl İçi Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girişinin Son Günü 08 Mayıs 2017
26-29 Aralık 2016 Mazeret Sınavları 22-26 Mayıs 2017
09-13 Ocak 2017 Yarıyıl Sonu Sınavları (Sadece bir yarıyıl devam eden dersler için)
27 Ocak 2017 Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girişinin Son Günü (Sadece bir yarıyıl devam eden dersler için)
Bahar Dönemi Yarıyıllık Dersler İçin Kayıt Tarihi 26-27 Ocak 2017
Yıl Sonu İkinci Sınavları 17 Temmuz-04 Ağustos 2017
Yıl Sonu İkinci Sınavı Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Tarihi 11 Ağustos 2017
Tek Ders Sınıf Geçme Sınavı 17 Ağustos 2017
Dönem 4 Yıl Sonu Sınavları 05-23 Haziran 2017
Dönem 4 Yıl Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 30 Haziran 2017
19 Eylül 2016 Dönem 4 Staj Başlama Tarihi 13 Şubat 2017
02 Şubat 2017 Dönem 4 Staj Bitiş Tarihi 02 Haziran 2017
Dönem 4 Yaz Stajı Başlama Tarihi 03 Temmuz 2017
Dönem 4 Yaz Staj Bitiş Tarihi 11 Ağustos 2017
Dönem 4 Yıl Sonu İkinci Sınavları 14-25 Ağustos 2017
Dönem 4 Yıl Sonu İkinci Sınavlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 08 Eylül 2017
Dönem 4 Tek Ders Sınıf Geçme Sınavı 12 Eylül 2017
Dönem 4 Tek Ders Sınıf Geçme Sınavı Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 14 Eylül 2017
Dönem 5 Yıl Sonu Sınavları 05-16 Haziran 2017
Dönem 5 Stajların Yıl Sonu İkinci Sınavları (Teorik) 19-23 Haziran 2017
Dönem 5 Yıl Sonu Sınavları Sonuçlarının Otomasyona Girişinin Son Günü 23 Haziran 2017
Dönem 5 Yıl Sonu İkinci Sınavları (Teorik) Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 30 Haziran 2017
Dönem 5 Yıl Sonu İkinci Sınavları 28 Haziran 2017 – 07 Temmuz 2017
Dönem 5 Yıl Sonu İkinci Sınavları Sonuçlarının Otomasyona Girişinin Son Günü 14 Temmuz 2017
22 Ağustos 2016 Dönem 5 Staj Başlama Tarihi 13 Şubat 2017
10 Şubat 2017 Dönem 5 Staj Bitiş Tarihi 02 Haziran 2017
Dönem 5 Staj Tekrarlarının Başlama Tarihi 17 Temmuz 2017
Dönem 5 Tek Ders Sınıf Geçme Sınavı 18 Temmuz 2017
Dönem 5 Tek Ders Sınıf Geçme Sınavı Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Tarihi 20 Temmuz 2017
Hukuk Fakültesi (Yıllık Eğitim Öğretim Takvimi)
Hukuk Fakültesi Yarıyıllık Eğitim Öğretim Akademik Takvimi “Yarıyıllık Eğitim Öğretim Veren Birimler” Takvimine Göre Uygulanacaktır.
Birinci (Güz) Yarıyıl
19 Eylül 2016 Derslerin Başlaması
19-23 Eylül 2016 Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi(Ekle-Çıkar)(Danışman Onayı)
14 Ekim 2016 Dersten Çekilmenin Son Günü
30 Aralık 2016 Derslerin Sona Ermesi
20 Ocak 2017 Yıllık Derslerin I. Ara Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü
İkinci (Bahar) Yarıyıl
06 Şubat 2017 Derslerin Başlaması
18 Mayıs 2017 Yıllık Derslerin II. Ara Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü
18 Mayıs 2017 Derslerin Sona Ermesi
22 Mayıs-02 Haziran 2017 Yıllık Derslerin Final Sınavları
07 Haziran 2017 Yıllık Derslerin Final Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü
08-09 Haziran 2017 Final Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Düzeltme
12-23 Haziran 2017 Yıllık Derslerin Yıl/yarıyıl Sonu İkinci Sınavları
30 Haziran 2017 Yıllık Derslerin Yıl/yarıyıl Sonu İkinci Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü
03-04 Temmuz 2017 Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Düzeltme
05-07 Temmuz 2017 Mazeret Sınavları ve Sonuçların Otomasyon Sistemine Girilmesi
Öğrenci bir eğitim öğretim yılında sadece bir kez tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavı her yarıyıl eğitim öğretimin başladığı ilk hafta içinde birim yönetim kurullarınca belirlenen tarihte yapılır.
Antalya Devlet Konservatuarı (Yarı Zamanlı İlköğretim Devresi – Tam Zamanlı Lise Devresi)
Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine uygun olarak düzenlenecektir.
Yarıyıllık Eğitim Öğretim Veren Birimler
Güz Yarıyılı Yarıyıllık Eğitim Öğretim Veren Birimler Bahar Yarıyılı
19 Ağustos 2016 Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesinin Son Günü 13 Ocak 2017
05-09 Eylül 2016 Katkı Payı Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi 30 Ocak-03 Şubat 2017
31 Ağustos 2016 Özel Öğrenci Başvurusu İçin Son Gün 03 Şubat 2017
09 Eylül 2016 Öğrenime Ara İzni Başvurusu İçin Son Gün 03 Şubat 2017
19 Eylül 2016 Derslerin Başlaması 06 Şubat 2017
19-23 Eylül 2016 Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar) 06-10 Şubat 2017
14 Ekim 2016 Dersten Çekilmenin Son Günü 03 Mart 2017
25 Aralık 2016 Yarıyıl İçi Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Tarihi 14 Mayıs 2017
30 Aralık 2016 Yarıyıl İçi Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Düzeltmenin Son Günü 18 Mayıs 2017
30 Aralık 2016 Derslerin Sona Ermesi 18 Mayıs 2017
02-13 Ocak 2017 Yarıyıl Sonu Sınavları 22 Mayıs-02 Haziran 2017
18 Ocak 2017 Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 07 Haziran 2017
19-20 Ocak 2017 Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Düzeltme 08-09 Haziran 2017
Güz Yarıyılı Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı(Bütünleme) Son Başvuru Tarihi 04 Haziran 2017
Güz Yarıyılı Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı 05-09 Haziran 2017
Bahar Yarıyılı Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı(Bütünleme) Son Başvuru Tarihi 11 Haziran 2017
Bahar Yarıyılı Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı 12-16 Haziran 2017
Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 20 Haziran 2017
Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı Sonuçlarına İtiraz ve Düzeltme 21-23 Haziran 2017
18-20 Ocak 2017 Mazeret Sınavları ve Sonuçların Otomasyon Sistemine Girilmesi 28-30 Haziran 2017
Üniversite Mezuniyet ve Ödül Töreni 09 Haziran 2017
Başlangıç Yaz Okulu (5 Hafta) Bitiş
Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesi ve Ders Şubelerinin Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 02 Haziran 2017
Açılacak Derslerin Duyurulması 09 Haziran 2017
19 Haziran 2017 Öğrenim Ücreti Yatırılması ve Kesin Kayıt 23 Haziran 2017
03 Temmuz 2017 Eğitim Öğretim Dönemi (Eğitim-Öğretim Süresi 5 Hafta) 04 Ağustos 2017
Ara Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 04 Ağustos 2017
07 Ağustos 2017 Dönem Sonu Sınavları 11 Ağustos 2017
Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 15 Ağustos 2017
16 Ağustos 2017 Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Düzeltme 18 Ağustos 2017
Öğrenci bir eğitim öğretim yılında sadece bir kez tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavı her yarıyıl eğitim öğretimin başladığı ilk hafta içinde birim yönetim kurullarınca belirlenen tarihte yapılır.
Lisansüstü Eğitim Öğretim
Güz Yarıyılı Başvuru – Kesin Kayıt Bahar Yarıyılı
18-26 Temmuz 2016 Başvuru Tarihleri 26 Aralık 2016-06 Ocak 2017
08-09-10 Ağustos 2016 Giriş Sınavı Tarihi 16-17 Ocak 2017
19 Ağustos 2016 Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü 23 Ocak 2017
18-26 Temmuz 2016 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri 26 Aralık 2016-06 Ocak 2017
19 Ağustos 2016 Yatay Geçiş Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü 23 Ocak 2017
05-09 Eylül 2016 Yatay Geçiş ve Yeni Kazanan Öğrencilerin Kayıt Tarihleri, Yatay Geçiş ve Devam Eden Öğrencilerin Ders Kayıtları, Kayıt Yenileme Tarihleri 30 Ocak-03 Şubat 2017
19-21 Eylül 2016 Yedek Adayların Kesin Kayıtları ve Ders Kayıt Tarihleri 06-08 Şubat 2017
19-21 Eylül 2016 Özel Öğrenci Başvuruları 06-08 Şubat 2017
Güz Yarıyılı Eğitim – Öğretim Bahar Yarıyılı
19 Ağustos 2016 Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesi ve Ders Şubelerinin Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 13 Ocak 2017
19 Eylül 2016 Derslerin Başlaması 06 Şubat 2017
19-23 Eylül 2016 Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar) 06-10 Şubat 2017
30 Aralık 2016 Derslerin Sona Ermesi 18 Mayıs 2017
30 Aralık 2016 Dönem Projelerinin Enstitüye Tesliminin Son Günü 18 Mayıs 2017
13 Ocak 2017 Dönem Projelerini Savunma Tarihinin Son Günü 02 Haziran 2017
13 Ocak 2017 Tezlerin Enstitüye Tesliminin Son Günü 02 Haziran 2017
02-13 Ocak 2017 Yarıyıl Sonu Sınavları 22 Mayıs – 02 Haziran 2017
18 Ocak 2017 Yarıyıl Sonu Sınavları Sonuçların Otomasyon Sistemine Girilmesinin ve Enstitüye Gönderilmesinin Son Günü 07 Haziran 2017
19-20 Ocak 2017 Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Yanılgıların Düzeltmesinin ve Enstitüye Gönderilmesi Tarihleri 08-09 Haziran 2017
Güz Yarıyılı Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı 05-09 Haziran 2017
Bahar Yarıyılı Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı 12-16 Haziran 2017
Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 20 Haziran 2017
Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı Sonuçlarına İtiraz ve Düzeltme 21-23 Haziran 2017
19 Eylül 2016-13 Ocak 2017 Doktora Yeterlik Sınavı Tarihleri 06 Şubat – 23 Haziran 2017
Özel Yetenek Sınavları Başvuru ve Kayıtları
Güz Yarıyılı Güzel Sanatlar Fakültesi Bahar Yarıyılı
25 Temmuz-05 Ağustos 2016 Ön Kayıt Tarihleri(İnternet Üzerinden)
15-19 Ağustos 2016 Özel Yetenek Sınav Tarihleri
22 Ağustos 2016 Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü
26 Ağustos 2016 Sınav Sonuçlarına İtirazın Son Günü
29 Ağustos- 02 Eylül 2016 Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
05-09 Eylül 2016 Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
Güz Yarıyılı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bahar Yarıyılı
14-17 Haziran 2016 Ön Kayıt Tarihleri(İnternet Üzerinden)
27-29 Haziran 2016 Özel Yetenek Sınav Tarihleri
01 Temmuz 2016 Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü
Güz Yarıyılı Antalya Devlet Konservatuvarı (Lisans Programları) Bahar Yarıyılı
25 Temmuz-05 Ağustos 2016 Ön Kayıt Tarihleri(İnternet Üzerinden)
15-19 Ağustos 2016 Özel Yetenek Sınav Tarihleri
22 Ağustos 2016 Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü
26 Ağustos 2016 Sınav Sonuçlarına İtirazın Son Günü
29 Ağustos- 02 Eylül 2016 Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
05-09 Eylül 2016 Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
Güz Yarıyılı Antalya Devlet Konservatuvarı Tam Zamanlı Lise ve Yarı Zamanlı İlköğretim Devresi Bahar Yarıyılı
01-12 Ağustos 2016 Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Ön Kayıt Tarihleri
01-19 Ağustos 2016 Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Ön Kayıt Tarihleri
17-19 Ağustos 2016 Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Sınav Tarihleri
22-24 Ağustos 2016 Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Özel Yetenek Sınav Tarihleri
24 Ağustos 2016 Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü
29 Ağustos- 02 Eylül 2016 Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
05-09 Eylül 2016 Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
Yatay Geçiş Başvuruları ve Kayıtları
Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları ve Kayıtları Bahar Yarıyılı
12 Ağustos 2016 Tıp Fakültesi Dönem V, IV, III ve II için Yatay Geçiş Son Başvuru Tarihi
12 Ağustos 2016 Diş Hekimliği Fakültesi Yatay Geçiş Son Başvuru Tarihi
22 Ağustos 2016 Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Birimlerce Duyurulması
18 Temmuz 2016 Başvuruların Başlangıç Tarihi 09 Ocak 2017
29 Ağustos 2016 Başvurularının Son Günü 20 Ocak 2017
02 Eylül 2016 Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Birimlerce Duyurulması 27 Ocak 2017
05-09 Eylül 2016 Kesin Kayıt Tarihleri 30 Ocak-03 Şubat 2017
19-20 Eylül 2016 Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri 06-07 Şubat 2017
Güz Yarıyılı Yurtdışı Öğrenci Değişim Programları Başvuru ve Kayıtları Bahar Yarıyılı
Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı Başvuru Tarihleri (Erasmus+ / Mevlana Değişim Programı) 13-27 Şubat 2017
Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı 11 Mart 2017
Erasmus+ Programı Başvuru Tarihleri 20 Mart 2017 – 07 Nisan 2017
Farabi Değişim Programı Başvuru Tarihleri 01-15 Mart 2017
Mevlana Değişim Programı Başvuru Tarihleri 14 Şubat – 08 Mart 2017
Güz Yarıyılı Çift Anadal / Yandal Programları Başvuru ve Kayıtları Bahar Yarıyılı
19 Ağustos 2016 Başvuruların Son Günü
26 Ağustos 2016 Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Birimlerce Duyurulması
05-09 Eylül 2016 Kesin Kayıt Tarihleri
Güz Yarıyılı Resmi Tatiller Bahar Yarıyılı
04-07 Temmuz 2016 Ramazan Bayramı (3,5 İş Günü-Pazartesi Öğleden Sonra-Perşembe)
12-15 Eylül 2016 Kurban Bayramı (4 iş günü – Pazartesi – Perşembe)
29 Ekim 2016 Cumhuriyet Bayramı (Cuma Öğleden Sonra)
1 Ocak 2017 Yılbaşı (Pazar)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazar) 23 Nisan 2017
Emek ve Dayanışma Günü (Pazartesi) 01 Mayıs 2017
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (Cuma) 19 Mayıs 2017
25-27 Haziran 2017 Ramazan Bayramı (2 iş günü-Pazartesi-Salı)

Son Güncelleme : 23 Şubat Perşembe 2017
37